Careers

ร่วมงานกับป่าสาละ

ป่าสาละ บริษัทวิจัยด้านธุรกิจยั่งยืน (Sustainable Business) แห่งแรกของไทย กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง

นักวิจัย (Researcher) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ
1. ทำงานวิจัยด้านธุรกิจยั่งยืนและงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เขียนบทความและสื่อสารความรู้บนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัท
3. ร่วมเป็นทีมงานเวิร์กช็อปและงานสัมมนาต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม ชอบคิดเลข ชอบการคิดวิเคราะห์
3. ชอบค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน
4. มีทักษะการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ดี

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมจดหมายแนะนำตัว และบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจประเด็นด้านธุรกิจที่ยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือแนบตัวอย่างงานวิจัยที่เคยทำ มาที่ info@salforest.com
(ระบุชื่ออีเมล์ว่า สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 3 กันยายน 2561

มาร่วมปลูกธุรกิจยั่งยืนไปกับเรา