Careers

ร่วมงานกับป่าสาละ

ป่าสาละ บริษัทวิจัยด้านธุรกิจยั่งยืน (Sustainable Business) แห่งแรกของไทย กำลังมองหาเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง

นักวิจัย (Researcher) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ
1. ทำงานวิจัยด้านธุรกิจยั่งยืนและงานการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment) ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เขียนบทความและสื่อสารความรู้บนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัท
3. ร่วมเป็นทีมงานเวิร์กช็อปและงานสัมมนาต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม ชอบคิดเลข ชอบการคิดวิเคราะห์
3. ชอบค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน
4. มีทักษะการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่ดี

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมจดหมายแนะนำตัว และบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมถึงสนใจประเด็นด้านธุรกิจที่ยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 หรือแนบตัวอย่างงานวิจัยที่เคยทำ มาที่ info@salforest.com
(ระบุชื่ออีเมล์ว่า สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย)

 

Office Coordinator จำนวน 1 ตำแหน่ง (พนักงานประจำ)

ความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่งานวิจัย จัดสัมมนา อบรม และกิจกรรมต่างๆ
2. จัดการงานเอกสารของบริษัท และงานเอกสารของโครงการเฉพาะ
3. ดูแลจัดการสำนักงาน เช่น จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ตอบข้อสอบถามของผู้ที่ติดต่อมา และงานธุรการอื่นๆ เป็นต้น
4. ช่วยสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นในการทำวิจัย

คุณสมบัติ
1. รักงานประสานงานและการจัดการ
2. ตรงต่อเวลา
3. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และการจัดการไฟล์บน Google Drive ได้ดี
4. มีความคล่องตัวสูง และมีความยืดหยุ่นในการทำงานกับองค์กรขนาดเล็กมาก

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมจดหมายแนะนำตัว ส่งมาที่ info@salforest.com
(ระบุหัวข้ออีเมลว่า สมัครงานตำแหน่ง Office Coordinator)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

มาร่วมปลูกธุรกิจยั่งยืนไปกับเรา