Careers

ร่วมงานกับป่าสาละ

บริษัท ป่าสาละ จำกัด บริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกของประเทศ เปิดรับสมัครตำแหน่งงานตามรายละเอียดด้านล่าง หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ info@salforest.com หรือโทร 02 258 7383 และ 081 370 7899

Senior Researcher

บริษัท ป่าสาละ จำกัด บริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกของประเทศกำลังหาเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง

นักวิจัยอาวุโส (Senior Researcher)

ความรับผิดชอบ
1. วางแผน บริหารโครงการวิจัย และทำงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ประสานงานกับผู้ให้ทุนวิจัยและลูกค้า
3. เขียนบทความและสื่อสารความรู้บนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัท
4. เป็นทีมงานเวิร์กช็อปและงานสัมมนาต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานวิจัยอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม คิดและวิเคราะห์เลขได้ มีความเป็นผู้นำ
4. ชอบค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน
5. มีทักษะการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมตัวอย่างงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาที่ info@salforest.com
(ระบุชื่ออีเมล์ว่า สมัครงานตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส)
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

Researcher

บริษัท ป่าสาละ จำกัด บริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกของประเทศกำลังหาเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง

นักวิจัย (Researcher)

ความรับผิดชอบ
1. ทำงานวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เขียนบทความและสื่อสารความรู้บนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของบริษัท
3. เป็นทีมงานเวิร์กช็อปและงานสัมมนาต่างๆ ของบริษัท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี เอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบทำงานเป็นทีม ชอบคิดเลข
3. ชอบค้นคว้าและศึกษาเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน
4. มีทักษะการเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติการทำงานโดยระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมจดหมายแนะนำตัว และบอกเล่าเหตุผลว่าาทำไมถึงสนใจประเด็นด้านธุรกิจที่ยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 มาที่info@salforest.com
(ระบุชื่ออีเมล์ว่า สมัครงานตำแหน่งนักวิจัย)
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

Office Coordinator

บริษัท ป่าสาละ จำกัด บริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกของประเทศกำลังหาเพื่อนร่วมงานใหม่ในตำแหน่ง

Office Coordinator 
เรามีเรื่องอยากรบกวนให้คุณมาช่วยดูแลดังนี้ :
– ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง​ในการจัดสัมมนา อบรม และกิจกรรมต่างๆ
– จัดการงานเอกสารของบริษัท
– ดูแลจัดการสำนักงาน เช่น จัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ตอบข้อสอบถามของผู้มาติดต่อสอบถาม และงานธุรการอื่นๆ เป็นต้น
– ช่วยสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นในการทำวิจัย

คุณสมบัติ :
– รักงานประสานงานและการจัดการ
– ตรงต่อเวลา
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel และการจัดการไฟล์บน Google Drive ได้ดี
– มีความคล่องตัวสูง
– อายุไม่เกิน 30 ปี

หากคุณมีความฝันและอยากมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนในประเทศไทย โดยการผลักดันผ่านกิจกรรมสร้างฐานความรู้โดยการทำงานวิจัย และจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสื่อสารและส่งสารด้านความยั่งยืนให้กับสื่อกระแสหลัก ส่งใบสมัครเข้ามา แล้วเราอาจจะได้เข้ามาทำงานร่วมกัน

ผู้ที่สนใจ ส่งรูป ประวัติ (resume) และเขียนแนะนำตัวเองแบบสั้นๆ มาที่ info@salforest.com ระบุว่าสมัครงานตำแหน่ง Office Coordinator ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

Internship

บริษัท ป่าสาละ จำกัด บริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกของประเทศกำลังหาเพื่อนร่วมงานในตำแหน่ง

นักศึกษาฝึกงาน (Internship) ระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน

คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดชั้นปี
– สนใจเรียนรู้เรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน (sustainable business)
– มีทักษะการเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

น้องคนไหนสนใจสามารถส่งประวัติ (resume) พร้อมตัวอย่างงานเขียน ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้นในประเด็นธุรกิจยั่งยืนหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 มาที่ info@salforest.com (ระบุชื่ออีเมล์ว่า สมัครฝึกงานกับป่าสาละ)

มาร่วม “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” ไปกับเรา