Team

ทีมงานป่าสาละ

Team Members:

สฤณี อาชวานันทกุล - กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้

sarinee

นักเขียน นักแปล และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก มีประสบการณ์ทำงานในภาคการเงินกว่า 8 ปี ในฐานะวาณิชธนกรที่ธนาคารดอยช์ สาขาฮ่องกง พนักงานสินเชื่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ วาณิชธนกรและรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ฮันเตอร์ส แอ็ดไวซอรี่ จำกัด ก่อนที่จะตัดสินใจออกมาทุ่มเทเวลาให้กับงานเขียนและงานวิจัยอย่างเต็มตัว

นักท่องเว็บชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักสฤณีในชื่อ “คนชายขอบ” หรือ “Fringer” จากบล็อก http://www.fringer.org ซึ่งการเขียนบล็อกได้นำไปสู่การเป็นคอลัมนิสต์ออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับ ณ ปี 2558 เธอมีผลงานรวมเล่มทั้งงานเขียนและงานแปลรวมกันกว่า 50 เล่ม ส่วนใหญ่สะท้อนความสนใจอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเพื่อสังคมและการเงินเพื่อสังคม นอกจากนี้ เธอยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายพลเมืองเน็ต ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิก้า และล่าสุดเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ปัจจุบันสฤณีมีความสุขกับการติดตามและถ่ายทอดพัฒนาการใหม่ๆ ณ พรมแดนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในฐานะกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ติดตามสฤณีได้ที่บล็อก “คนชายขอบ” http://www.fringer.org/ เฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/SarineeA ทวิตเตอร์ @Fringer รวมถึงคอลัมน์ต่างๆ ในสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ “ประชาชน 2.0” ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และเว็บไซต์ไทยพับลิก้า

 

View all blog posts
ภัทราพร ยาร์บะระ (แย้มละออ) - กรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้

pattraporn

จบการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสั่งสมประสบการณ์ในด้านการสื่อสารการตลาดอยู่กับบริษัทข้ามชาติกว่า 5 ปีก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการตลาดมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master’s Degree Program in Marketing – MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประกวดแผนธุรกิจและได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition (GSVC) ณ University of California at Berkeley ซึ่ง GSVC ถือเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ก่อนที่จะร่วมก่อตั้งและเป็นผู้จัดการการประกวด GSVC ขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีพ.ศ. 2550 ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภัทราพรเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการศูนย์วิสาหกิจแบบยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งงานส่วนหนึ่งคือการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการประกอบการเพื่อสังคมและการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ภัทราพรร่วมเขียนคู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม  (Social Impact Assessment) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ร่วมกับสฤณี อาชวานันทกุล ให้สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัท ป่าสาละ จำกัดร่วมกันในพ.ศ. 2556

ในพ.ศ. 2561 ภัทราพรได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน ASEAN Young Business Leader ในด้าน Sustainable Business โดย the Asia New Zealand Foundation

นอกเหนือจากงานที่ป่าสาละ ในฐานะกรรมการผู้จัดการด้านการเผยแพร่ความรู้แล้ว  ภัทราพรยังเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นกรรมการตัดสินหรือที่ปรึกษาทีมให้การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมในรายการต่างๆ เป็นประจำ และเขียนนคอลัมน์ประจำเรื่องธุรกิจยั่งยืน ให้กับสำนักข่าวออนไลน์ The Standard

View all blog posts
ศศิวิมล คล่องอักขระ - นักวิจัยอาวุโส

ศศิวิมลเป็นอดีตนักวิจัยธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทป่าสาละ ที่ได้รับทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านความยั่งยืน ที่ประเทศญี่ปุ่น ศศิวิมลมีความสนใจในเรื่อง ความยั่งยืนของบริษัท (corporate sustainability) ความยั่งยืนด้านการผลิตและบริโภคอาหาร (sustainable food production and consumption) และ ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน (sustainable supply chain) ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลาป่น จนนำไปต่อยอดเป็นหัวข้อวิจัยระดับปริญญาโท

ปัจจุบันศศิวิมลกลับมาร่วมเดินทาง เรียนรู้และสะสมประสบการณ์การทำวิจัยในประเด็นความยั่งยืนไปกับบริษัทป่าสาละอีกครั้งในฐานะนักวิจัยอาวุโส

View all blog posts
วันไรมีย์ แวดอเล๊าะ - นักวิจัย

หลังจบปริญญาตรีสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันไรมีย์ได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในทีมการพัฒนายุทธศาสตร์การตลาด สำหรับธุรกิจฮาลาล  ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ University of Malaya หลังจากสำเร็จการศึกษาได้กลับเข้าสู่วงการการศึกษาอีกครั้งในบทบาทการเป็นอาจารย์พิเศษด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับ คณะวิทยาการจัดการมหาลัยราชภัฏยะลา และ การเป็นTeaching Assistant คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในปี พ.ศ. 2560 วันไรมีย์ ได้โอกาสในการฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับผู้หญิง Hera Lab รวมถึงดูงานศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม The Basement, University of California, San Diego ผ่านโครงการ Young South East Asian Leaders Initiative จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ก่อนมาร่วมงานกับทีมนักวิจัยป่าสาละ

นอกจากประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา สิ่งที่วันไรมีย์สนใจและทำควบคู่กันไป คือ การพัฒนาธุรกิจยั่งยืน และการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดในการผลักดันในการจัดตั้งกองทุนซาลาฟี ชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย จ.ยะลา เพื่อเป็นแหล่งสินเชื่อขนาดเล็ก ให้แก่สมาชิกและธุรกิจในชุมชน ร่วมงานกับทีม Songkla Forum ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็น Active Citizen วันไรมีย์สนุกสนานและมีความสุขกับการ ‘แสวงหา’ และ ‘ส่งต่อ’  ความรู้และการลองประสบการณ์ใหม่ๆ

 

 

ณัฐสร ตันพิชัย - นักวิจัย

จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านมา มีประสบการณ์ฝึกงานในองค์กรพัฒนาการศึกษาแห่งหนึ่ง มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน ได้เห็นการลงมือพัฒนาสังคมและการนำงานวิจัยไปใช้จริง เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สนใจงานวิจัยและพัฒนาความรู้ จากนั้น ได้ทำงานผู้ช่วยวิจัยและผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) ควบคู่กันกว่า 2 ปีก่อนจบการศึกษาปริญญาตรี และในปี พ.ศ. 2561 ณัฐสรได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองจากโครงการเศรษฐทัศน์ ซึ่งเป็นโครงการประกวดบทความวิเคราะห์ วิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากผลงาน “การศึกษาผลกระทบของโครงสร้างสมาชิกครอบครัวที่ไม่มีพ่อและ/หรือแม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อการลงทุนทางการศึกษา”

ณัฐสรมีความสนใจด้านการพัฒนาชุมชนเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการเข้าใจลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เงื่อนไขและข้อจำกัดในการตัดสินใจของผู้มีผลกระทบ กอปรกับมีความเชื่อว่าการพัฒนาที่ควรจะเป็น “จะต้องไม่ทำร้ายสังคมและสิ่งแวดล้อม” จึงร่วมงานกับทีมวิจัยป่าสาละ

 

 

Contributing Authors:

กนกพร กลิ่นเกลา - นักวิจัย

จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ และปริญญาโทการตลาด จากหลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทำให้พบกับโลกของ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ และ ‘กิจการเพื่อสังคม’ ได้เรียนรู้ควบคู่การลงมือปฏิบัติจริง จึงเกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางสู่เส้นทางความยั่งยืน

เคยมีประสบการณ์ฝึกงานในเอเจนซี่ด้านสื่อโฆษณา ชอบออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ กระทั่งได้รู้จักกับวงการสิ่งทอผ่าน FolkCharm Craftหนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งทอที่ทำให้ได้เรียนรู้จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน และกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน จึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสนับสนุนการเกษตรของครอบครัวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาเกษตรที่ผันผวน

ปัจจุบันมุ่งปรับใช้รู้ด้านบริหารธุรกิจ และการตลาดเพื่อร่วมปลูกธุรกิจยั่งยืนไปกับป่าสาละ

 

 

กรณิศ ตันอังสนากุล

Koranis

จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนไปศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก University of Gothenburg ประเทศสวีเดน มีความสนใจเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณิศเชื่อมั่นว่าธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ จึงมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ผู้คนรอบๆ ตัว ในอดีตทำงานเป็นนักวิจัยอิสระก่อนมาร่วมทีมป่าสาละในปี 2013

View all blog posts
กุลณัฐ จิระวงศ์อร่าม - Office Coordinator

จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตลอดช่วงเวลา 4 ปีที่ศึกษา ระหว่างนั้นได้ลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการภาครัฐรวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิที่ดินทำกินและสิทธิชุมชน และได้เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เมื่อจบการศึกษาได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยและได้รับรู้ความเปราะบางของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ เมื่อผนวกประสบการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ปัจจุบันกุลณัฐสนใจความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมองว่าการขับเคลื่อนเรื่องทั้งสามสามารถช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันได้

 

 

กอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ

kobtip

นักวิจัยธุรกิจที่ยั่งยืนและซีเอสอาร์ อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดของสโมสรฟุตบอลอาชีพ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่หลักสูตรสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View all blog posts
จินต์ หวังตระกูลดี

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาโทสาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ก่อนที่จะผันตัวเองเข้าสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ปัจจุบันเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยของบริษัทป่าสาละ และเพลิดเพลินไปกับการเสาะหา สร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนทางธุรกิจ

 

View all blog posts
เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล

malee

อดีตนักข่าวสายการตลาด บรรณาธิการนิตยสารสุขภาพ ที่กำลังหลงไหลกับการกลับไปอยู่กับเตี่ยแม่ และมีความสุขกับการใช้ชีวิตช้าๆ ที่บ้านเกิด แต่อดไม่ได้ที่จะท้าทายตัวเองด้วยการเริ่มต้นเรียนรู้วิถีของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

View all blog posts
ธัญธิดา สาสุนทร

thantida

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานทั้งทางด้านการบัญชีและการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย (ประเทศไทย) ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ก่อนจะย้ายมาร่วมทีม People Passion รับผิดชอบโครงการ CSR และการสื่อสารภายในของบริษัท

ด้วยความสนใจในการทำกิจกรรม ชอบพบปะผู้คนและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำให้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายองค์กรในโครงการหลายประเภท เช่น โครงการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลง ระบบอาสาสมัครโค้ชเพื่อขยายศักยภาพการสนับสนุนคนรุ่นใหม่กับ มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย), เข้าร่วมกิจกรรม Changemakers กับ MAD Hong Kong, อาสาสมัครการจัดงาน TEDxBangkok 2015, ร่วมก่อตั้งมาดี พื้นที่รวมตัวของผู้ที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม ฯลฯ แต่ทั้งหมดนั้นสะท้อนความสนใจตนเองที่เชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนในแบบของตัวเองได้ ในปี 2558 ธัญธิดาได้รับรางวัลอันดับที่ 4 จากโครงการประกวดสร้างสรรค์โปรแกรมท่องเที่ยวยั่งยืน นำเสนอ 7 ชุมชนท่องเที่ยวสีเขียวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทครีเอทีฟมูฟ

 

ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์

thitima

นักวิจัย ผู้สนุกกับการสังเกต ตั้งคำถาม และทำความเข้าใจผู้คนผ่านสายตาของนักมานุษยวิทยา สนใจสังคมเมือง สิ่งแวดล้อม อินเทอร์เน็ต และสิทธิพลเมือง จบปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาคภูมิ โกเมศโสภา

parkpoom

ภาคภูมิ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ที่ประเทศญี่ปุ่น สาขา Social and Environmental Development มีประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติหรือวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ปัจจุบันเป็นนักวิจัยให้กับบริษัทป่าสาละ มีความสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนในด้านพลังงาน ด้านการผังเมือง และด้านการดำเนินธุรกิจ นอกเวลาทำงาน ภาคภูมิใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการปีนผา อ่านหนังสือ และถ่ายภาพ

View all blog posts
ภรตา เสนพันธุ์

pharatah

นักวิจัยสังคม ผู้หันมาทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับ ‘คีรีแทรเวล’ (www.khiri.com) บริษัทท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เน้นความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม อดีตเป็นนักวิเคราะห์ของบริษัทป่าสาละ รวมทั้งผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม ทำงานด้านการสื่อสารการจัดการความยั่งยืนและพัฒนาโครงการซีเอสอาร์ร่วมกับชุมชนให้บริษัทขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ภรตาจบปริญญาโทด้าน International Development Studies (International Program) และปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View all blog posts
สุณีย์ ม่วงเจริญ

จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร และวาณิชธนกร นานกว่า 8 ปี ก่อนจะเผชิญการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่นำมาสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้เรียนรู้เรื่องพลังงานและการเงินไปพร้อมๆ กัน จากนั้นจึงหันตัวเองมาเป็น นักวิเคราะห์การเงินอิสระด้านพลังงานให้กับสถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนและองค์กรไม่แสวงหากำไร ด้วยความเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาประกอบกับชอบลักษณะการทำงานของทีมงานป่าสาละ จึงตัดสินใจมาร่วมงานด้วย และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมายจากการทำงานที่นี่

 

อายุวัต เจียรวัฒนกนก

ayuwat

จบการศึกษาปริญญาโทด้าน International Cooperation Policy จากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญีปุ่น และปริญญาตรีด้าน Asia Pacific Studies จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีความสนใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา

View all blog posts
รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์

rapeepat

นักศึกษาปริญญาโททางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลุกคลีอยู่ในวงการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมมาหนึ่งปีหลังจบการศึกษาปริญญาตรี ใช้เวลาว่างในการอ่านเขียน สนใจเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน และเริ่มศึกษาอย่างจริงจังหลังจากได้มาร่วมงานกับป่าสาละ

View all blog posts