Team

ทีมงานป่าสาละ

Team Members:

สฤณี อาชวานันทกุล - กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้

sarinee

นักเขียน นักแปล และนักวิชาการอิสระด้านการเงิน จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก มีประสบการณ์ทำงานในภาคการเงินกว่า 8 ปี ในฐานะวาณิชธนกรที่ธนาคารดอยช์ สาขาฮ่องกง พนักงานสินเชื่อที่ธนาคารไทยพาณิชย์ วาณิชธนกรและรองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ฮันเตอร์ส แอ็ดไวซอรี่ จำกัด ก่อนที่จะตัดสินใจออกมาทุ่มเทเวลาให้กับงานเขียนและงานวิจัยอย่างเต็มตัว

นักท่องเว็บชาวไทยส่วนใหญ่รู้จักสฤณีในชื่อ “คนชายขอบ” หรือ “Fringer” จากบล็อก http://www.fringer.org ซึ่งการเขียนบล็อกได้นำไปสู่การเป็นคอลัมนิสต์ออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับ ณ ปี 2558 เธอมีผลงานรวมเล่มทั้งงานเขียนและงานแปลรวมกันกว่า 50 เล่ม ส่วนใหญ่สะท้อนความสนใจอย่างต่อเนื่องในธุรกิจเพื่อสังคมและการเงินเพื่อสังคม นอกจากนี้ เธอยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายพลเมืองเน็ต ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์โอเพ่นเวิลด์ ผู้ร่วมก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิก้า และล่าสุดเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ปัจจุบันสฤณีมีความสุขกับการติดตามและถ่ายทอดพัฒนาการใหม่ๆ ณ พรมแดนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในฐานะกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

ติดตามสฤณีได้ที่บล็อก “คนชายขอบ” http://www.fringer.org/ เฟซบุ๊ก http://www.facebook.com/SarineeA ทวิตเตอร์ @Fringer รวมถึงคอลัมน์ต่างๆ ในสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ “ประชาชน 2.0” ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และเว็บไซต์ไทยพับลิก้า

 

View all blog posts
ภัทราพร ยาร์บะระ (แย้มละออ) - กรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้

Pattraporn Yerburgh

จบการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสั่งสมประสบการณ์ในด้านการสื่อสารการตลาดอยู่กับบริษัทข้ามชาติกว่า 5 ปีก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาการตลาดมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (Master’s Degree Program in Marketing – MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และได้รับเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าประกวดแผนธุรกิจและได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition (GSVC) ณ University of California at Berkeley ซึ่ง GSVC ถือเป็นการแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ก่อนที่จะร่วมก่อตั้งและเป็นผู้จัดการการประกวด GSVC ขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีพ.ศ. 2550 ในนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภัทราพรเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการศูนย์วิสาหกิจแบบยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งงานส่วนหนึ่งคือการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการประกอบการเพื่อสังคมและการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ภัทราพรร่วมเขียนคู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม  (Social Impact Assessment) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) ร่วมกับสฤณี อาชวานันทกุล ให้สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัท ป่าสาละ จำกัดร่วมกันในพ.ศ. 2556

ในพ.ศ. 2561 ภัทราพรได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน ASEAN Young Business Leader ในด้าน Sustainable Business โดย the Asia New Zealand Foundation

นอกเหนือจากงานที่ป่าสาละ ในฐานะกรรมการผู้จัดการด้านการเผยแพร่ความรู้แล้ว  ภัทราพรยังเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นกรรมการตัดสินหรือที่ปรึกษาทีมให้การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคมในรายการต่างๆ เป็นประจำ และเขียนคอลัมน์ประจำเรื่องธุรกิจยั่งยืน ให้กับสำนักข่าวออนไลน์ The Standard

View all blog posts
ศิวัช อ่วมประดิษฐ์ - นักวิจัยอาวุโส

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในฐานะนักวิจัยของโครงการ WTO Watch และเศรษฐกร ที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

จากนั้นทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการประเมินผลการดำเนินงานในบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เวลากว่า 7 ปี ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐหลายโครงการ ประกอบกับมีโอกาสได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือชุมชนบ่อยครั้ง ทำให้เข้าใจสภาพปัญหาหรือความต้องการของผู้ประกอบการ ชุมชน ในมุมมองที่กว้างขึ้น และเริ่มสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนมากขึ้นด้วย

การได้ทำงานกับป่าสาละ จึงเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการเรียนรู้ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการปลูกธุรกิจที่ยั่งยืนไปพร้อมกัน

 

จักรพงศ์ คงกล่ำ - นักวิจัย

จบการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร และปริญญาโทด้านธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างศึกษาได้ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย ณ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยหลากหลายหัวข้อ อาทิ โครงการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ โดยกรมการข้าว ซึ่งเป็นการคัดสรร และคัดเลือกข้าวสายพันธุ์ไทยพื้นเมือง ที่คนเมืองไม่เคยรู้จักมาเผยแพร่ทางเว็บไซด์เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงงานวิจัยในระดับปริญญาโท ได้ศึกษาวิจัยคุณลักษณะของข้าวที่ชาวจีนชื่นชอบ และราคาที่ชาวจีนยินดีจ่าย เพื่อเป็นเเนวทางในการขายสินค้าข้าวตลาดเฉพาะไทยไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนากลยุทธ์รูปแบบทางเลือกรองรับการขับเคลื่อนสู่สังคมสูงวัยของเทศบาลเขารูปช้าง และเทศบาลกำเเพงเพชร จังหวัดสงขลา ในมิติเศรษฐกิจ และอภิบาลการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อหาโครงสร้างและพัฒนากลยุทธ์ระบบงานที่เหมาะสมของทั้ง 2 เทศบาล ซึ่งโครงการนี้เองทำให้ได้รับรู้ถึงปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชนและธุรกิจ ก่อเกิดเป็นความสนใจในการนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เพื่อวางกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน

 

ชิดชนก วิมุกตานนท์ - นักวิจัย

จบการศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่คณะการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MIF) เคยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากการทำงานร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRTA) และด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท ฟาร์มแฟคทอรี เวิร์ล จำกัด

การทำงานในภาคการจัดการธุรกิจ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ก่อให้เกิดความสนใจในงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม บวกกับมีพื้นฐานการทำงานวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ ทำให้อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจและสังคมที่ยั่งยืน อันเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนความสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

กนกพร กลิ่นเกลา - นักวิจัย

จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ และปริญญาโทการตลาด จากหลักสูตรควบตรี-โททางการบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งทำให้พบกับโลกของ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ และ ‘กิจการเพื่อสังคม’ ได้เรียนรู้ควบคู่การลงมือปฏิบัติจริง จึงเกิดแรงบันดาลใจในการเดินทางสู่เส้นทางความยั่งยืน

เคยมีประสบการณ์ฝึกงานในเอเจนซี่ด้านสื่อโฆษณา ชอบออกเดินทางเพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ กระทั่งได้รู้จักกับวงการสิ่งทอผ่าน FolkCharm Craftหนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมด้านสิ่งทอที่ทำให้ได้เรียนรู้จุดเริ่มต้นของความยั่งยืน และกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน จึงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสนับสนุนการเกษตรของครอบครัวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาเกษตรที่ผันผวน

ปัจจุบันมุ่งปรับใช้รู้ด้านบริหารธุรกิจ และการตลาดเพื่อร่วมปลูกธุรกิจยั่งยืนไปกับป่าสาละ

 

 

ปัณณวิชญ์ เถระ - นักวิจัย

จบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นจึงศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัณณวิชญ์สนใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม และต้องการทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังชอบการผจญภัยและชอบความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความยั่งยืน ฉะนั้นการเป็นนักวิจัยที่บริษัท ป่าสาละ น่าจะช่วยให้เขาได้ทำตามความปรารถนา นั่นคือการส่งเสริมให้ผู้คนและสังคมเข้มแข็ง อันนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

 

 

บูรกร ทิพยสกุลชัย - นักวิจัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเดินทางในโลกกว้างด้วยบทบาทผู้สื่อข่าวมากกว่า 6 ปี ก่อนผันตัวเองมาเดินบนเส้นทางการวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืนกับทีมนักวิจัยของป่าสาละ เพื่อเติมเต็มความฝันที่อยากจะเห็นโลกเต็มไปด้วยความรู้และความยั่งยืนสำหรับทุกคน ในเวลาเดียวกัน บูรกรยังคงสนุกกับการเป็นนักเขียนอิสระ เพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้รับรู้มา

 

 

กาญจน์ญาณ์ กุญชร ณ อยุธยา - Office Coordinator

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมศาสตร์ ในระหว่างศึกษาได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อีกทั้งการฝึกสหกิจศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทำให้ได้คลุกคลีกับคนภายในชุมชน จึงก่อให้เกิดความสนใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว ผนวกกับชอบการเดินทางท่องเที่ยว ทำให้เห็นรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและชาวบ้านที่ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 

Contributing Authors:

วันไรมีย์ แวดอเล๊าะ

หลังจบปริญญาตรีสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันไรมีย์ได้มีโอกาสร่วมงานกับสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในทีมการพัฒนายุทธศาสตร์การตลาด สำหรับธุรกิจฮาลาล  ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ University of Malaya หลังจากสำเร็จการศึกษาได้กลับเข้าสู่วงการการศึกษาอีกครั้งในบทบาทการเป็นอาจารย์พิเศษด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับ คณะวิทยาการจัดการมหาลัยราชภัฏยะลา และ การเป็นTeaching Assistant คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในปี พ.ศ. 2560 วันไรมีย์ ได้โอกาสในการฝึกประสบการณ์ ณ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำหรับผู้หญิง Hera Lab รวมถึงดูงานศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม The Basement, University of California, San Diego ผ่านโครงการ Young South East Asian Leaders Initiative จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ก่อนมาร่วมงานกับทีมนักวิจัยป่าสาละ

นอกจากประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา สิ่งที่วันไรมีย์สนใจและทำควบคู่กันไป คือ การพัฒนาธุรกิจยั่งยืน และการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดในการผลักดันในการจัดตั้งกองทุนซาลาฟี ชุมชนห้าแยกกำปงบาโงย จ.ยะลา เพื่อเป็นแหล่งสินเชื่อขนาดเล็ก ให้แก่สมาชิกและธุรกิจในชุมชน ร่วมงานกับทีม Songkla Forum ในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็น Active Citizen วันไรมีย์สนุกสนานและมีความสุขกับการ ‘แสวงหา’ และ ‘ส่งต่อ’  ความรู้และการลองประสบการณ์ใหม่ๆ

 

 

ศศิวิมล คล่องอักขระ

ศศิวิมลเป็นอดีตนักวิจัยธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทป่าสาละ ที่ได้รับทุนไปเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านความยั่งยืน ที่ประเทศญี่ปุ่น ศศิวิมลมีความสนใจในเรื่อง ความยั่งยืนของบริษัท (corporate sustainability) ความยั่งยืนด้านการผลิตและบริโภคอาหาร (sustainable food production and consumption) และ ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน (sustainable supply chain) ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปลาป่น จนนำไปต่อยอดเป็นหัวข้อวิจัยระดับปริญญาโท

ปัจจุบันศศิวิมลกลับมาร่วมเดินทาง เรียนรู้และสะสมประสบการณ์การทำวิจัยในประเด็นความยั่งยืนไปกับบริษัทป่าสาละอีกครั้งในฐานะนักวิจัยอาวุโส

View all blog posts
กรณิศ ตันอังสนากุล

Koranis

จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนไปศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก University of Gothenburg ประเทศสวีเดน มีความสนใจเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณิศเชื่อมั่นว่าธุรกิจสามารถเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ จึงมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ผู้คนรอบๆ ตัว ในอดีตทำงานเป็นนักวิจัยอิสระก่อนมาร่วมทีมป่าสาละในปี 2013

View all blog posts
กุลณัฐ จิระวงศ์อร่าม

จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมตลอดช่วงเวลา 4 ปีที่ศึกษา ระหว่างนั้นได้ลงพื้นที่เรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการภาครัฐรวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สิทธิที่ดินทำกินและสิทธิชุมชน และได้เห็นความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของไทย เมื่อจบการศึกษาได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยและได้รับรู้ความเปราะบางของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ เมื่อผนวกประสบการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ปัจจุบันกุลณัฐสนใจความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมองว่าการขับเคลื่อนเรื่องทั้งสามสามารถช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งกันและกันได้

 

 

กอปรทิพย์ อัจฉริยโสภณ

kobtip

นักวิจัยธุรกิจที่ยั่งยืนและซีเอสอาร์ อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดของสโมสรฟุตบอลอาชีพ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่หลักสูตรสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View all blog posts
จินต์ หวังตระกูลดี

จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ และปริญญาโทสาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ก่อนที่จะผันตัวเองเข้าสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ปัจจุบันเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยของบริษัทป่าสาละ และเพลิดเพลินไปกับการเสาะหา สร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนทางธุรกิจ

 

View all blog posts
เดือนเพ็ญ ลิ้มศรีตระกูล

malee

อดีตนักข่าวสายการตลาด บรรณาธิการนิตยสารสุขภาพ ที่กำลังหลงไหลกับการกลับไปอยู่กับเตี่ยแม่ และมีความสุขกับการใช้ชีวิตช้าๆ ที่บ้านเกิด แต่อดไม่ได้ที่จะท้าทายตัวเองด้วยการเริ่มต้นเรียนรู้วิถีของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

View all blog posts
ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์

thitima

นักวิจัย ผู้สนุกกับการสังเกต ตั้งคำถาม และทำความเข้าใจผู้คนผ่านสายตาของนักมานุษยวิทยา สนใจสังคมเมือง สิ่งแวดล้อม อินเทอร์เน็ต และสิทธิพลเมือง จบปริญญาโทสาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาคภูมิ โกเมศโสภา

parkpoom

ภาคภูมิ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ที่ประเทศญี่ปุ่น สาขา Social and Environmental Development มีประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติหรือวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ปัจจุบันเป็นนักวิจัยให้กับบริษัทป่าสาละ มีความสนใจเกี่ยวกับความยั่งยืนในด้านพลังงาน ด้านการผังเมือง และด้านการดำเนินธุรกิจ นอกเวลาทำงาน ภาคภูมิใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการปีนผา อ่านหนังสือ และถ่ายภาพ

View all blog posts
อายุวัต เจียรวัฒนกนก

ayuwat

จบการศึกษาปริญญาโทด้าน International Cooperation Policy จากมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญีปุ่น และปริญญาตรีด้าน Asia Pacific Studies จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน มีความสนใจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา

View all blog posts
รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์

rapeepat

นักศึกษาปริญญาโททางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลุกคลีอยู่ในวงการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมมาหนึ่งปีหลังจบการศึกษาปริญญาตรี ใช้เวลาว่างในการอ่านเขียน สนใจเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน และเริ่มศึกษาอย่างจริงจังหลังจากได้มาร่วมงานกับป่าสาละ

View all blog posts