Author: กนกพร กลิ่นเกลา

ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนแห่งความสนุกที่ขับเคลื่อนเคียงข้างสิ่งแวดล้อม

/

การจัดอันดับสวนสนุกยอดนิยม 25 อันดับแรกเมื่อปี 2018 มีชื่อสวนสนุกขนาดใหญ่อย่าง ดิสนีย์แลนด์ (Disneyland) อยู่ในอันดับต้นๆ เพราะบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยร้อยยิ้มและความสุข แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า นอกจากการคำนึงถึงความสุขของผู้เข้าชมสวนสนุกแล้ว ดิสนีย์แลนด์ยังบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของตนด้วย ซึ่งบทความนี้จะเล่าถึงการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมของดิสนีย์แลนด์

แวดวงฮอลลีวูดกับการปรับตัวสู่ความยั่งยืน

/

วงการสื่อภาพนตร์กำลังเคลื่อนตัวสู่ความยั่งยืนผ่านมิติต่างๆ ทั้งการรวมตัวกันเพื่อกำหนดแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจแก่สังคมโดยมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในเชิงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

หน้าที่ 1 จาก 11