Author: กุลณัฐ จิระวงศ์อร่าม

หนทางสู่ความยั่งยืน: เศรษฐกิจหมุนเวียน การเปลี่ยนผ่าน และความท้าทาย

/

เมื่อเศรษฐกิจแนวตรงในปัจจุบันก่อให้เกิดวิกฤติทางสิ่งแวดล้อมมากมาย ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า “เศรษฐกิจหมุนเวียน” อาจเป็นกุญแจแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แล้วหัวใจสำคัญของระบบนี้อยู่ตรงไหน ภาคธุรกิจในยุโรปทำอะไรไปแล้วบ้าง ไทยจะใช้ระบบนั้นได้หรือไม่ หาคำตอบได้ในบทความนี้

หน้าที่ 1 จาก 11