Author: Salforest

สไลด์นำเสนอ “ทำธุรกิจ ทำไมต้องใส่ใจ ‘สิทธิ’ ?”

/
ยุคนี้ใครๆ ก็พูดถึง ‘สิทธิมนุษยชน’ และบริษัทบางแห่งก็ดูจะตกเป็นที่ครหาอยู่เนืองๆ ในเรื่องการ ‘ละเมิด’ สิทธิมนุษยชน ทั้งการเอาเปรียบแรงงานข้ามชาติ แรงงานทาสสมัยใหม่ รวมไปถึงข้อพิพาทว่าด้วยสิทธิชุมชน สิทธิชนพื้นเมือง...

Workshop: Business Case for Sustainability

/
คอร์สสั้น “เหตุผลทางธุรกิจของความยั่งยืน” มุ่งถ่ายทอดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืนและธุรกิจที่ยั่งยืน สาธิตว่าบริษัทต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อผสานหลักความยั่งยืนเข้าไปในทุกระดับของการดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

โครงการวิจัย “มาตรฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน”

/

เมื่อพิจารณาสถานการณ์ของภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ธุรกิจมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันการดำเนินธุรกิจหลายประเภทมีลักษณะข้ามพรมแดน ซึ่งสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่นานาประเทศให้ความสำคัญ ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลต่างๆ อย่างแท้จริงในมิติของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคธุรกิจเองและต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศต่างๆ เช่นกัน

โครงการวิจัย “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน”

/

ปัจจุบัน แนวทางการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คือ การเข้าไปตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ที่เป็นผลกระทบจากการใช้อำนาจของ “รัฐ” เป็นสำคัญ แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ปัจจุบัน ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั้น ไม่ได้เกิดเฉพาะแต่กรณีการใช้อำนาจรัฐเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นภายในและโดยภาคธุรกิจอีกด้วย

B Talk ครั้งที่ 7 Business: human rights defender?

/

ทำธุรกิจ ทำไมต้องใส่ใจ ‘สิทธิ’ ? ยุคนี้ใครๆ ก็พูดถึง ‘สิทธิมนุษยชน’ และบริษัทบางแห่งก็ดูจะตกเป็นที่ครหาอยู่เนืองๆ ในเรื่องการ ‘ละเมิด’ สิทธิมนุษยชน แต่ ธุรกิจเกี่ยวอะไรกับสิทธิ อะไรใช่และไม่ใช่ ‘สิทธิมนุษยชน’ หน้าที่และขอบเขตของธุรกิจในฐานะ ‘นักพิทักษ์สิทธิ’ มีอะไรบ้าง

งานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย – เราควรถกกันเรื่องอะไร?” และเปิดตัวหนังสือ “มายาคติพลังงาน”

/

งานเสวนาในครั้งนี้ คือการร่วมมือกันหลายภาคส่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความท้าทาย พร้อมกับพูดคุยถกเถียงในประเด็นพลังงานที่ยั่งยืนในสังคมไทย

B Talk ครั้งที่ 6 Social Enterprise: FAQs

/

ปัจจุบันคำว่ากิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนใครๆ ก็พยายามติดป้ายว่าตัวเองเป็น ‘กิจการเพื่อสังคม’ แต่หัวใจของกิจการเพื่อสังคมคืออะไร แตกต่างจาก CSR หรือไม่ และกิจการเพื่อสังคมจะยั่งยืนได้อย่างไร หาคำตอบในคลิปงานเสวนา

สไลด์นำเสนอ “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย”

/

สไลด์นำเสนอผล โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย สฤณี อาชวานันทกุล

บทสรุปผู้บริหาร: แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

/

บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย) โครงการวิจัย “แรงจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย” โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์กรีนเนท

หน้าที่ 3 จาก 812345...Last »