Blog

ป.ปลาหายไปไหน (2)

/

ปัญหาของท้องทะเลไทยเป็นที่รับรู้และเกี่ยวพันถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ดังนั้นการแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่สามารถรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือใช้กฏหมายแก้ปัญหาเพียงมิติเดียวได้

ก่อน…ขยะ(จะ)ไปไหน?: การแยกขยะของครัวเรือน

/

ก่อนขยะ(จะ)ไปไหน? ขยะจะถูกรวบรวมและจำแนกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามคุณสมบัติและความเหมาะสม มิใช่ขยะทุกชนิดจะสามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงได้ ดังนั้นขยะจากภาคส่วนต่างๆ จึงต้องผ่านการคัดแยกและจุดเริ่มต้นของกระบวนการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ก็คือการแยกขยะของครัวเรือนนั่นเอง

เรื่อง (ไม่) ตลก ของภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

/
ดังที่เล่าไว้ในบทความชุด “ประเด็นท้าทายการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต” ว่า IFC ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรทางการเงินของกลุ่มธนาคารโลก ได้สรุป 7 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและอนาคต สำหรับใช้เป็นแนวทางการทำงานอย่างยั่งยืนขององค์กร...
RIIR bag collection 2014

Rags2Riches อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเพื่อสังคม (2)

/

จากบทความตอนที่แล้วที่พูดถึงที่มาที่ไป ผลลัพธ์ทางสังคมและรางวัลมากมายของ Rags2Riches (RIIR) ธุรกิจเพื่อสังคมแบบแสวงหากำไร (for-profit social enterprise) จากประเทศฟิลิปปินส์ ในตอนนี้เราจะลองดูว่่าปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ RIIR ประสบความสำเร็จคืออะไร

ทริปหัวใจแบ่งปัน…เพาะรักษ์เกาะตาชัย แล้วไปทำโป่งดินให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

/

ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครโรงบ่มอารมณ์สุข “การเดินทางที่แสนพิเศษหัวใจแบ่งปัน ปล่อยเกาะเพาะรักเกาะตาชัย เช้าทำฝายบ่ายทำโป่งที่คลองนาคา” จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและความยั่งยืน ที่ได้จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้

Organic Shade Grown Mexico ผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือของ CI และ Starbucks (ภาพจากhttp://www.starbucksstore.com/Organic-Shade-Grown-Mexico/011018180,default,pd.html#)

นโยบายเชิงรุก เคล็ดลับความสำเร็จห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของ Starbucks และ GAR

/

จากกรณีศึกษาของ Starbucks ผู้นำตลาดกาแฟโลก และ GAR บริษัทน้ำมันปาล์มอันดับสองของโลก พบว่า การจะสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืนให้เป็นจริงได้ ผู้ทำอาจจะต้องเปลี่ยนจากนโยบายเชิงรับมาเป็นนโยบายเชิงรุก

พัฒนาการของ “กีฬาเพื่อความยั่งยืน”

/

เราคงพอนึกภาพออกว่าการแข่งขันกีฬาทั้งรายการใหญ่ อย่างโอลิมปิก ฟุตบอลโลก หรือการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างไร แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าการจัดแข่งขันกีฬาเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยบางคนอาจจะนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร

collection RIIR

Rags2Riches อีกหนึ่งบทพิสูจน์ความเป็นไปได้ของธุรกิจเพื่อสังคม (1)

/

หลายคนอาจจะยังสับสนว่าธุรกิจเพื่อสังคมคืออะไรกันแน่ หรือคนที่รู้จักแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมแล้วก็อาจจะสงสัยว่าธุรกิจที่แก้ไขปัญหาด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างรายได้หรือผลกำไรอย่างยั่งยืนจะเป็นไปได้จริงหรือ จึงอยากแนะนำให้รู้จัก Rags2Riches (RIIR) ธุรกิจเพื่อสังคมแบบแสวงหากำไร (for-profit social enterprise) ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจนของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนแออัดจากฟิลิปปินส์

ประเด็นท้าทายการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต (1) : โลกร้อน กับ “Loss and Damage”

/
สืบเนื่องจากในบทความที่แล้ว ผู้เขียนได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของภาคเอกชนในยุคทศวรรษ 2010 ว่ากำลังทวีความสำคัญยิ่งขึ้น  โดยจากกระบวนการพูดคุย และปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั่วโลกในทุกภาคส่วน...
Sankalp Unconventional Summit 2013

ถอดบทเรียนธุรกิจเพื่อสังคมในอินเดีย – โอกาสจากวิกฤตและความเปิดกว้าง (2)

/

เปิดโลกงาน Sankalp Unconventional Summit งานสัมมนาด้านการลงทุนเพื่อสังคม (Impact Investing) ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียและของเอเชีย

หน้าที่ 10 จาก 11« First...7891011