Blog

การบริโภคยึดจริยธรรม ตอน ข้อจำกัดของผู้บริโภค

/

คำว่าการบริโภคยึดจริยธรรม (ethical consumption) เริ่มได้รับการกล่าวถึงมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมที่รุนแรงระดับชาติหรือแม้แต่ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการตัดป่าต้นน้ำ การประมงทำลายล้าง การใช้แรงงานทาสที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่อกระแสหลักมากขึ้น จนเกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วใครกันที่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

BIOFIN: ผสานสองศาสตร์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

/

การลงทุน มูลค่า และการเงิน ดูจะเป็นคำที่อยู่ห่างไกลหรือแทบจะเป็นขั้วตรงข้ามของคำว่าการอนุรักษ์ หรือความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ปัจจุบัน นักเศรษฐศาสตร์สามารถประเมินคุณค่านิเวศบริการให้เป็นตัวเงิน และมูลค่าดังกล่าวถือเป็นจุดตั้งต้นในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์

อนาคตของพลังงานสะอาด: เมื่อยุโรปเลิกเป็นผู้นำ

/

ทันทีที่โลกเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงที่มิอาจหยั่งถึงจากการใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงฟอสซิล และความเป็นไปได้อย่างมากที่ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นจะกลายเป็นผลกระทบขึ้นมาจริงๆ สหภาพยุโรปเป็นกลุ่มประเทศแรกๆ ที่ก้าวออกมาเป็นผู้นำโลกไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้วยการเริ่มต้นใช้ทรัพยากรพลังงานที่สะอาด อย่างไรก็ตาม จากรายงานการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนปีล่าสุดได้ชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์โลกได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากแล้ว

ความยั่งยืน (ฉบับย่นย่อ) – ว่าด้วยทุนนิยม สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจสมัยใหม่

/

ในแต่ละวัน คุณได้เห็นหรือได้ยินคำว่า “ความยั่งยืน” กี่ครั้ง แล้วเราเข้าใจความหมายของ “ความยั่งยืน” ถูกต้องแล้วหรือยัง ป่าสาละชวนมาคุยกับสองผู้ก่อตั้งบริษัทป่าสาละ สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ เพื่อคลายข้อสงสัยในประเด็นด้านความยั่งยืน

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

“ธรรมาภิบาลที่กินได้” กับการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน: คำถามถึง CPALL และ BEC

/

กรณีทุจริตคอร์รัปชั่นเมื่อไม่นานมานี้ของผู้บริหารระดับสูงและคู่ค้ารายสำคัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง บอกอะไรๆ ได้มากมายถึงระดับความ(ไร้)ธรรมาภิบาล ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) และ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (BEC)

ข้อตกลงปารีส: สู่แสงสว่างหรือทางตัน ?

/

ข้อตกลงปารีส (The Paris Agreement) ผลลัพธ์ของการประชุม COP21 ที่ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า “เปรียบเสมือนก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ” ขณะที่องค์กรภาคเอกชนและนักวิชาการมองว่าผลลัพธ์ดังกล่าว “น่าผิดหวัง และไม่ต่างจากการหลอกลวง” ทำไมมุมมองจากสองฝั่งถึงแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว อ่านรายละเอียดได้ในบทความ

Interface กับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

/

Interface เป็นบทพิสูจน์สำคัญของนักธุรกิจที่ยังคงตั้งคำถามถึงมูลค่าเพิ่มจากกลยุทธ์ที่ยั่งยืน รวมทั้งทำลายกรอบความเชื่อที่ว่าอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีอย่างพรมไม่มีทางยั่งยืนได้ และยังเป็นบทเรียนสำคัญว่าความยั่งยืนสร้างได้ แต่ต้องมีความทุ่มเทที่จะสร้างอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ร่วมรักและร่วมสร้างคุณค่าให้สังคม…ด้วยถุงยางอนามัย

/

การร่วมมือกันครั้งนี้ ทำให้สวิงมีถุงยางอนามัยไปทำกิจกรรมและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม โดยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคจากเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนพนักงานบริการชาย ส่วนบริษัทก็ได้ศึกษาลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงได้นำข้อมูลจากการวิจัยตลาดของลูกค้ากลุ่มนี้ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทได้ ทุกฝ่ายจึงได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กัน

“สวิง” องค์กรที่ออกแบบด้วยหัวใจ

/

สวิง เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานขายบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการศึกษาได้ ความจริงใจและความใส่ใจต่อเพื่อนพนักงานบริการส่งผ่านออกมาในรูปแบบของการบริการของสวิง ซึ่งคำนึงถึงผู้รับบริการหรือผู้รับความช่วยเหลือเป็นหลัก คือกุญแจที่ทำให้สวิงประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ พนักงานบริการและเจ้าสถานบริการหลายแห่ง

พรอกซิมิตี้ ดีไซน์: คุณภาพชีวิตของคนจนที่ออกแบบได้ (2)

/

นอกจากการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการเอาความต้องการ และความ “ท้าทาย”ของผู้ใช้งานมาเป็นหัวใจหลักและเน้นผลลัพธ์ทางสังคมโดยขายในราคาที่ลูกค้าสามารถ ”เอื้อมถึง” แล้ว พรอกซิมิตี้ ดีไซน์ ยังให้ความสำคัญกับการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่แสนทุรกันดารรวมถึงให้ความรู้ในการใช้สินค้า และบริการหลังการขายอีกด้วย

หน้าที่ 10 จาก 14« First...89101112...Last »