Blog

Interface กับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน

/

Interface เป็นบทพิสูจน์สำคัญของนักธุรกิจที่ยังคงตั้งคำถามถึงมูลค่าเพิ่มจากกลยุทธ์ที่ยั่งยืน รวมทั้งทำลายกรอบความเชื่อที่ว่าอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีอย่างพรมไม่มีทางยั่งยืนได้ และยังเป็นบทเรียนสำคัญว่าความยั่งยืนสร้างได้ แต่ต้องมีความทุ่มเทที่จะสร้างอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ร่วมรักและร่วมสร้างคุณค่าให้สังคม…ด้วยถุงยางอนามัย

/

การร่วมมือกันครั้งนี้ ทำให้สวิงมีถุงยางอนามัยไปทำกิจกรรมและสร้างผลลัพธ์ทางสังคม โดยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคจากเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนพนักงานบริการชาย ส่วนบริษัทก็ได้ศึกษาลูกค้ากลุ่มใหม่ รวมถึงได้นำข้อมูลจากการวิจัยตลาดของลูกค้ากลุ่มนี้ ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทได้ ทุกฝ่ายจึงได้ประโยชน์ไปพร้อมๆ กัน

“สวิง” องค์กรที่ออกแบบด้วยหัวใจ

/

สวิง เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเพื่อนพนักงานขายบริการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและการศึกษาได้ ความจริงใจและความใส่ใจต่อเพื่อนพนักงานบริการส่งผ่านออกมาในรูปแบบของการบริการของสวิง ซึ่งคำนึงถึงผู้รับบริการหรือผู้รับความช่วยเหลือเป็นหลัก คือกุญแจที่ทำให้สวิงประสบความสำเร็จและได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆ พนักงานบริการและเจ้าสถานบริการหลายแห่ง

พรอกซิมิตี้ ดีไซน์: คุณภาพชีวิตของคนจนที่ออกแบบได้ (2)

/

นอกจากการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้วยการเอาความต้องการ และความ “ท้าทาย”ของผู้ใช้งานมาเป็นหัวใจหลักและเน้นผลลัพธ์ทางสังคมโดยขายในราคาที่ลูกค้าสามารถ ”เอื้อมถึง” แล้ว พรอกซิมิตี้ ดีไซน์ ยังให้ความสำคัญกับการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่แสนทุรกันดารรวมถึงให้ความรู้ในการใช้สินค้า และบริการหลังการขายอีกด้วย

Beyond EIA: Strategic Environmental Assessment

/

หนึ่งในข้อจำกัดของ EIA คือเป็นการประเมินผลกระทบในระดับโครงการเท่านั้น หลายครั้งผลการประเมินดังกล่าวไม่ยึดโยงหรือสะท้อนให้เห็นถึงบริบทของพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจเกิดจากการสะสมหรือการเสริมกันของผลกระทบที่หลากหลาย Strategic Environmental Assessment หรือ SEA จึงเป็นทางเลือกใหม่เพื่อประเมินผลกระทบในองค์รวม

การอนุรักษ์พลังงานของอาคาร

/

นอกจากการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด เช่น พลังงานลม หรือพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้ว การอนุรักษ์พลังงานก็เป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กัน แผนอนุรักษ์พลังงานพุ่งเป้าไปที่อาคาร แม้ว่าอาคารและที่อยู่อาศัยจะไม่ใช่ภาคเศรษฐกิจที่มีการใช้พลังงานสูงที่สุด แต่ก็มีสัดส่วนการใช้พลังงานกว่าร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

ธนาคารพาณิชย์ไทย ธุรกิจที่ยังไม่ยั่งยืน

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ดำเนินการภายใต้ทุนวิจัยจาก มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ เผยผลการวิจัยเรื่อง “เหตุผลทางธรุกิจของธนาคารที่ยั่งยืน” พบว่า วงการธนาคารพาณิชย์ไทยยังค่อนข้างล้าหลังในเรื่องการธนาคารที่ยั่งยืน เมื่อพิจารณาจากการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ และการเสริมสร้างการเข้าถึงบริการทางการเงินของกลุ่มประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน

Carrotmob ยั่งยืนได้ด้วยคนละไม้คนละมือ

/

ที่ผ่านมา ผู้บริโภคมักแสดงความไม่พอใจโดยการ ‘บอยคอต’ ไม่ซื้อสินค้าซึ่งถือเป็นไม้แข็ง แต่ Carrotmob ลองปรับมุมมองใหม่ว่านักธุรกิจและบริษัทไม่ใช่ผู้ร้าย แต่สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากที่สุดคือเงิน ดังนั้นหากผู้บริโภครวมตัวกันมากพอ ก็น่าจะสามารถใช้อำนาจในการซื้อมากดดันให้บริษัทปรับปรุงพฤติกรรมได้

เครื่อง MRI เพื่อผลลัพธ์ทางสังคม

/

ตัวอย่างการออกแบบเครื่อง MRI ของบริษัท เจอเนอรัล อิเล็คทริค (General Electric : GE) โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้และสวนกระแสกับการทำงานของนักออกแบบส่วนใหญ่ที่มักจะออกแบบสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยไม่เคยออกไป “ถาม” ผู้บริโภคเลย

ชาวประมงพื้นบ้าน กับ ป.ปลาที่หายไป

/

จากบทความสองบทความแรก ผู้เขียนได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ไปสำรวจแพปลาที่จังหวัดสงขลา และปัญหาของการประมงที่ไม่ยั่งยืนบางส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในบทความชิ้นนี้ผู้เขียนจะบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปพูดคุยกับชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มสำคัญในอุตสาหกรรมการประมงและจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและรุนแรงที่สุด หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลของไทย

หน้าที่ 10 จาก 14« First...89101112...Last »