Blog

มายาคติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเด็นท้าทายธุรกิจในทศวรรษต่อไป

/

ปัจจุบันเราได้เห็นการอบรมสัมมนา แนะแนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ที่เน้นย้ำถึงประโยชน์ด้านการสร้าง License to Operate ซึ่งหมายถึงการที่สังคมและชุมชนในพื้นที่ยอมรับที่จะให้บริษัทเข้ามาประกอบธุรกิจโดยไม่คัดค้าน นอกจากนี้ยังรวมถึงการลดความเสี่ยง การสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดี การสร้างแบรนด์ ไปจนถึงการสร้าง “คุณค่า” จากการนำประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้กับองค์กร แต่ความเป็นจริงที่ปรากฏในสังคมกลับทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริงของบริษัทต่างๆ

เจาะตลาดฐานปิรามิด สร้างธุรกิจเพื่อสังคม

/

หากคุณสนใจการทำธุรกิจเพื่อคนจน อยากอยู่รอดในเชิงธุรกิจและขณะเดียวกันก็ช่วยให้คนในตลาดฐานปิรามิดหรือกลุ่มคนจนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น แต่ถ้ายังคิดไม่ออกว่าตลาดนี้น่าสนใจอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะไปรอด เรามีตัวอย่างดีๆ มาเล่าให้ฟัง

บรรยากาศในแพปลาสงขลา

ป. ปลาหายไปไหน

/

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีข่าวคราวเกี่ยวกับเรือประมงผิดกฏหมายที่ทำประมงอยู่ในน่านน้ำไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรืออวนลากที่ใช้อวนตาถี่ ทำให้สัตว์น้ำตั้งแต่ลูกปลา ลูกปูไปยันปลาฉลามติดอวนขึ้นมาหมด ปลาที่จับได้มากกว่า 50% เป็นปลาขนาดเล็ก ทั้งลูกปลาและปลาที่ยังไม่โตเต็มวัยซึ่งคนไม่นิยมบริโภค แล้วปลาเหล่านี้ถูกจับมาแล้วไปไหน เพื่อค้นหาคำตอบ เราจึงไปสำรวจแพปลาในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ๆ มีปลามาลงเป็นจำนวนมาก

หน้าที่ 12 จาก 12« First...89101112