Upcoming Events

Workshop: Social Impact Assessment & Social Return on Investment

/

ถ้าคุณทำโครงการซีเอสอาร์ โครงการ CSV กิจการเพื่อสังคมหรือกิจกรรมในงาน NGO แล้วสงสัยว่าจะวัดผลลัพธ์ทางสังคม(Social Impact) ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมได้อย่างไร? งบประมาณที่ใช้ไปคุ้มค่าหรือไม่? เวิร์คชอปนี้จะช่วยตอบคำถามนี้อย่างแจ่มชัดและนำไปวัดผลได้จริง

Workshop: Business Case for Sustainability

/
คอร์สสั้น “เหตุผลทางธุรกิจของความยั่งยืน” มุ่งถ่ายทอดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความยั่งยืนและธุรกิจที่ยั่งยืน สาธิตว่าบริษัทต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อผสานหลักความยั่งยืนเข้าไปในทุกระดับของการดำเนินธุรกิจอย่างไร ให้เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...

B Talk ครั้งที่ 7 Business: human rights defender?

/

ทำธุรกิจ ทำไมต้องใส่ใจ ‘สิทธิ’ ? ยุคนี้ใครๆ ก็พูดถึง ‘สิทธิมนุษยชน’ และบริษัทบางแห่งก็ดูจะตกเป็นที่ครหาอยู่เนืองๆ ในเรื่องการ ‘ละเมิด’ สิทธิมนุษยชน แต่ ธุรกิจเกี่ยวอะไรกับสิทธิ อะไรใช่และไม่ใช่ ‘สิทธิมนุษยชน’ หน้าที่และขอบเขตของธุรกิจในฐานะ ‘นักพิทักษ์สิทธิ’ มีอะไรบ้าง

ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา “ในแวดวงเกษตรอินทรีย์ไทย 2558 – 2559”

/
ขอเชิญชวนร่วมงานสัมมนา “ในแวดวงเกษตรอินทรีย์ไทย 2558 – 2559” ในงาน 2016 Organic and Natural Expo and Symposium วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 9.30 – 15.30 น. ณ Meeting Room 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

Mythbusting “Sustainable” vs. “Social” Business

/

แนะนำความหมายที่แท้จริง และแนวคิดพื้นฐานในการสร้าง “คุณค่า” ของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 วิธี ได้แก่ ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) “คุณค่าร่วม” (CSV) ธุรกิจเพื่อสังคม (social business) และธุรกิจยั่งยืน (sustainable business)

หน้าที่ 1 จาก 11