Events

Mythbusting “Sustainable” vs. “Social” Business

/

แนะนำความหมายที่แท้จริง และแนวคิดพื้นฐานในการสร้าง “คุณค่า” ของธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 วิธี ได้แก่ ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (CSR) “คุณค่าร่วม” (CSV) ธุรกิจเพื่อสังคม (social business) และธุรกิจยั่งยืน (sustainable business)

B Talk ครั้งที่ 6 Social Enterprise: FAQs

/
ไขข้อข้องใจกิจการเพื่อสังคม ปัจจุบันคำว่ากิจการเพื่อสังคมได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนใครๆ ก็พยายามติดป้ายว่าตัวเองเป็น ‘กิจการเพื่อสังคม’ แต่หัวใจของกิจการเพื่อสังคมคืออะไร แตกต่างจาก CSR หรือไม่...

Workshop: Social Impact Assessment & Social Return on Investment 26-27 พ.ค. นี้

/

ถ้าคุณทำโครงการซีเอสอาร์ โครงการ CSV กิจการเพื่อสังคมหรือกิจกรรมในงาน NGO แล้วสงสัยว่าจะวัดผลลัพธ์ทางสังคม(Social Impact) ที่เกิดจากโครงการหรือกิจกรรมได้อย่างไร? งบประมาณที่ใช้ไปคุ้มค่าหรือไม่? เวิร์คชอปนี้จะช่วยตอบคำถามนี้อย่างแจ่มชัดและนำไปวัดผลได้จริง

dib talk 3

DIB Talk (Do It Better Talk) ครั้งที่ 3 – 28 พ.ย. 58

/
Unconventional Business – ธุรกิจ “คิดต่าง” Do it Better Talk ครั้งที่ 3 ป่าสาละชวนคุณตั้งคำถามว่า “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง” และชวนคุยกับคนตัวเล็กๆ ที่พยายามทำให้โลกยั่งยืนขึ้นด้วยธุรกิจ “คิดต่าง” (Do it Better by Unconventional...

B Talk ครั้งที่ 5 Why EIA Matters?

/

EIA: กีดขวางหรือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน? ปัจจุบันโรงไฟฟ้า เขื่อน และโครงการก่อสร้างของธุรกิจมากมายต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) EIA สำคัญอย่างไร ไม่มีได้ไหม ปัญหาของกระบวนการ EIA วันนี้คือะไร

DIB Talk (Do It Better Talk) ครั้งที่ 2 – 24 พ.ค. 58

/

งานเสวนาประจำปีของป่าสาละ ที่จะกระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นความยั่งยืน DIB TALK (Do It Better Talk) ครั้งที่ 2 มาร่วมหาคำตอบจากบุคคลหลากหลายอาชีพที่ลงมือเปลี่ยนโลกให้ยั่งยืนด้วยวิถีของพวกเขาเอง ที่จะช่วยจุดประกายให้เห็นว่า “ในฐานะคนตัวเล็กๆ เราจะทำอะไรดีๆ ให้โลกได้บ้าง”

Btalk4

B Talk ครั้งที่ 4 “Joining Hands for Sustainable Energy”

/

13 พ.ค. นี้ เสวนา B Talk#4 ร่วมกันสร้างพลังงานที่ยั่งยืน ทางตันและทางออกของพลังงานไทยคืออะไร ? พลังงานหมุนเวียนแพงจริงหรือไม่ ? อะไรคือมายาคติที่แพร่หลายเกี่ยวกับพลังงานไทย ? และเราจะร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างไร ? ลงทะเบียนฟรีที่นี่

งานสัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand)

/

บริษัท ป่าสาละ ได้จัดงานสัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand) ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ชมวิดีโอและดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย และสไลด์ได้ที่นี่

B Talk ครั้งที่ 3 “Why sustainable food supply chains matter?”

/

ทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน ? ปลาป่นจากทะเลไทย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากภูเขาสูงในภาคเหนือ ส่งผลกระทบอะไรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมบ้าง เกี่ยวอะไรกับผู้บริโภคอย่างเรา และทำไมเราควรใส่ใจห่วงโซ่อุปทานอาหารยั่งยืน

green business seminar

งานเสวนา “ถอดบทเรียนธุรกิจสีเขียว…ไทย” ครั้งที่ 1 (“Lessons from Thai green business”)

/

ป่าสาละจัดงานเสวนา “ถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย” ครั้งที่ 1 เมื่อ 15 ธันวาคม 2557 เพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรณีศึกษาบริษัทไทย 4 บริษัท 4 ธุรกิจ ที่ใช้ความ “เขียว” ทั้งในมิติ “นวัตกรรม” (innovation) และ “ผลิตภาพ” (productivity)เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ

หน้าที่ 2 จาก 3123