Video

‘สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน’ ผลิตรายการโดยโรงเรียนไท

/

สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ชวนเราท่องโลกธุรกิจแห่งคุณค่า ‘สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน’ บอกเล่าถึงสภาพปัญหาที่โลกกำลังเผชิญ แนวคิดเรื่องความยั่งยืนในฐานะทางออกของปั­ญหา และบทบาทของภาคธุรกิจในการสร้างความยั่งยื­นและความเป็นธรรมแก่สังคม ผ่านกรณีศึกษาที่น่าสนใจทั่วโลก

หน้าที่ 2 จาก 212