EIA: กีดขวางหรือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน?

ปัจจุบันโรงไฟฟ้า เขื่อน และโครงการก่อสร้างของธุรกิจมากมายต้องจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) EIA สำคัญอย่างไร ไม่มีได้ไหม ปัญหาของกระบวนการ EIA วันนี้คืออะไร มาร่วมหาคำตอบกับ ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ – กรรมการ บริษัทน้ำตาลนครเพชร จำกัด และผู้ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่่งแวดล้อม (Siamensis)

วันที่: 2 กันยายน 2558
เวลา: 19.30 – 21.00 น.
สถานที่: Ma.D Hub for Social Entrepreneurs