ร่วมเสวนากับผู้บริหาร SMEs ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ธุรกิจมีความยั่งยืน (sustainability)

  • พัชราภรณ์ ปันสุวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. โอเพ่นดรีม – บริษัทไอทีที่เน้นงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม
  • อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บจก. กาแฟ อาข่า อ่ามา – กาแฟยั่งยืนคุณภาพระดับโลกจากเกษตรกรบ้านแม่จันใต้ และเจ้าของโรงคั่วกาแฟที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
  • โกเมศ วิบูลย์จักร์ Factory Director บจก. ซาเรี่ยน – ผู้สรรสร้างงานจิวเวลรี่ชั้นสูงหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับตรารับรองมาตรฐานแฟร์เทรด
  • ดรุณี นวพงศ์เลิศ  Executive Sales Manager และ HR Director บจก. ฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล – ต้นตำรับบะหมี่โมโรเฮยะไร้การทอดและผงชูรส ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ Sustaina และฟาร์มออร์แกนิกมาตรฐานนานาชาติ

และงานแถลงกรณีศึกษา ‘การบริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจที่ยั่งยืน (sustainable business) ขนาดกลางและขนาดย่อม’ โดย ภัทราพร ยาร์บะระ กรรมการผู้จัดการด้านการเผยแพร่ความรู้ บจก. ป่าสาละ

กล่าวเปิดงานโดย นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.

วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ Hubba สีลม

กำหนดการ:

12.45 – 13.15    ลงทะเบียน
13.15 – 13.30    นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวแนะนำงานวิจัยและการสนับสนุนของสสส.
13.30 – 14.00    กรณีศึกษา ‘‘การบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินกิจการตามแนวคิดธุรกิจที่ยั่งยืน’ จำนวน 10 แห่ง โดย ภัทราพร ยาร์บะระ กรรมการผู้จัดการด้านการเผยแพร่ความรู้ บจก. ป่าสาละ
14.00 – 15.30    Panel Discussion เสวนาเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืน โดยผู้บริหารของบริษัท SME ที่อยู่ในกรณีศึกษาฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บจก. โอเพ่นดรีม, บจก. กาแฟ อาข่า อ่ามา, บจก. ซาเรี่ยน และ บจก. ฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
15.30 – 16.00   Q&A

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับหนังสือ SMEs หัวใจใหญ่ – ดูแลคนอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืน ฟรี ท่านละ 1 เล่ม กรณีศึกษาการบริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจที่ยั่งยืน (sustainable business) ขนาดกลางและขนาดย่อม 10 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ แดรี่โฮม, โอเพ่นดรีม, อาข่า อ่ามา, สมุยอักษร, พีซรีสอร์ท, ฮาร์โมนี ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, ซาเรี่ยน. นิธิฟู้ดส์, สวนเงินมีมา และโลเคิล อไลค์

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน

หนังสือ SMEs หัวใจใหญ่ – ดูแลคนอย่างไรให้ธุรกิจยั่งยืน