คณะวิจัยโครงการ “การธนาคารที่ยั่งยืน” ชวนมาอุ่นเครื่องเรื่องนี้กันกับ “การเงินปฏิวัติ” e-book แจกฟรี เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ

เนื้อหาแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก “การเงินกระแสหลัก” ว่าด้วย “จุดเปลี่ยน” และ “การปรับตัว” ครั้งใหญ่ของวงการธนาคารโลก เมื่อสหรัฐอเมริกาเผชิญกับ “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์” อันมีต้นตออยู่ในภาคการเงิน ส่วนหลัง “การเงินที่ยั่งยืน การเงินเพื่อสังคม และการเงินชุมชน” ชวนไปสำรวจนิยาม ตัวอย่าง และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ภายใต้คำสามคำนี้

หนังสือปี 2554 เล่มนี้แม้จะเก่าเล็กน้อยแต่คณะวิจัยเชื่อว่ายัง ‘เก๋า’ และ ‘ทันสมัย’ สำหรับสังคมไทย ชวนอ่านเพื่อ ‘ปูพื้น’ สู่แนวคิด “การธนาคารที่ยั่งยืน” ซึ่งกำลังเติบโตอย่างช้าๆ แต่ทว่ามั่นคง เป็นกระแสที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

อ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดฟรีได้ที่