จากโครงการวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (Mapping Shrimp Feed Supply Chain in Songkhla Province to Facilitate Feed Dialogues ) โดยอ็อกแฟม ประเทศไทย เอกสารความยาว 42 หน้า นำเสนอเมื่อวันที่ 25  มีนาคม  2557