จากโครงการจัดทำรายงานและสร้างเครือข่าย Sustainable Banking Thailand  โดยการสนับสนุนจาก Rockefeller Foundation

บรรยายในงานแถลงผลการวิจัย“เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” และ “การจัดตั้งเครือข่ายธนาคารยั่งยืนแห่งประเทศไทย” วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท