ถอดบทเรียนธุรกิจเขียว...ไทย

Lessons from Thai green business

บริษัทหลายแห่งยังไม่เชื่อว่าถึงเวลาต้องทำอะไรที่มากไปกว่ากิจกรรมแสดงความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (ซีเอสอาร์) หลายแห่งมองว่าการปรับตัวให้ “เขียว” จะกระทบผลกำไรมากเกินไป ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหลายแห่งก็มองว่าไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะปรับตัว ส่วนบริษัทที่สนใจในธุรกิจที่ยั่งยืนก็ต้องศึกษาจากกรณีศึกษาของต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากกรณีศึกษาที่มีคุณภาพของไทยมีไม่เพียงพอ ในขณะที่บริษัทที่พยายามดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในไทยกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

บริษัท ป่าสาละ จำกัด จึงร่วมมือกับโครงการ ‘เศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้’ ภายใต้ มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประจำประเทศไทย ถอดบทเรียนธุรกิจเขียวในประเทศไทย 4 แห่ง 4 ธุรกิจ 4 ขนาด เพื่อลดความสงสัยและความเข้าใจผิด รวมถึงร่วมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภาพ (productivity) สีเขียวและนวัตกรรม (innovation) สีเขียวที่แท้จริงออกสู่สาธารณะ

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดับเบิลทรี บายฮิลตัน สุขุมวิท 26 เวลา 18.30-21.00 น.

รายละเอียดงาน

กรณีศึกษาสี่บริษัทมีดังต่อไปนี้

1. แดรี่โฮม รอยเท้าเล็ก ธุรกิจยั่งยืน

10885098_594632507349088_6589608555935131414_nโมเดลการเลี้ยงโคนมอินทรีย์ ที่ขายได้ราคาดีกว่า และมีต้นทุนในการเลี้ยงต่ำกว่า ทำให้เกษตรกรจึงมีรายได้สูงขึ้น ได้กลายเป็นความสำเร็จของแดรี่โฮมในการส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการเลี้ยงโคนมทั่วไปมาเป็นเลี้ยงโคนมอินทรีย์ เมื่อดำเนินกิจการได้ 5 ปี แดรี่โฮมได้ตัดสินใจเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจเมื่อพบว่าอาจจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการแข่งขันครั้งใหญ่ จากการที่รัฐบาลไทยเปิดเสรีการค้ากับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ผู้ผลิตนมรายใหญ่ที่มีต้นทุนในการเลี้ยงโคนมต่ำกว่าเมืองไทย

การเปลี่ยนมาทำผลิตภัณฑ์จากน้ำนมอินทรีย์ในครั้งนั้น นอกจากจะส่งผลดีต่อทั้งโค เกษตรกร ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังทำให้ “แดรี่โฮม” ธุรกิจนมเล็กๆ มีที่ยืนอยู่ในตลาด ท่ามกลางผู้เล่นยักษ์ใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/KvrCIm

 

2. แปลนทอยส์ เข้าหาลูกค้าเขียว ในภาวะแข่งขันสูง

10432983_594634814015524_1172057838869725876_nก่อนที่กระแสสีเขียวและการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนจะเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตของเล่นไม้ “แปลนทอยส์” ได้ใช้แนวคิดนี้ในการทำธุรกิจมาตลอด 33 ปีที่ ไม่ว่าจะคำนึงถึงต้นไม้ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ สุขภาพของเด็กๆ และคนทำงานในกระบวนการผลิต จนเกิดเป็นนวัตกรรมสีเขียวมากมาย เมื่อผนวกกับความแข็งแกร่งด้านการออกแบบ ของเล่นแปลนทอยส์จึงประสบความสำเร็จในการส่งออกไปทั่วโลก

แต่หลังจากการเปิดประเทศก้าวขึ้นสู่เวทีการค้าโลกของประเทศจีน การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของค่าแรงและต้นทุนวัตถุดิบ แปลนทอยส์ก็เริ่มตระหนักว่าความยั่งยืนทางธุรกิจมีมิติมากกว่าหัวใจ แปลนทอยส์จึงต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อพาตัวเองออกมาจากวิกฤติที่กำลังเผชิญอยู่

ดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/KvrCIm

 

3. ชีวาศรม ความ “ใจถึง” กับการดูแลสิ่งแวดล้อม

10801935_594635164015489_5488199288447287622_nธุรกิจโรงแรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability ดูจะเป็นคู่ตรงข้าม เพราะโรงแรมเป็นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรมหาศาล เริ่มต้นตั้งแต่การก่อสร้างตึก ห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใส่เข้าไป เมื่อเปิดบริการก็ต้องใช้ทรัพยากรมากมายสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับแขกที่มาพัก น้ำเสียจากโรงแรมก็มักกลายเป็นภาระหนักของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่รวมขยะ ของเสียต่างๆ ที่ต้องกำจัดอีกจำนวนมาก แต่ทุกอย่างมีข้อยกเว้น เพราะตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ให้บริการมา บริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ แอนด์ รีสอร์ต จำกัด เจ้าของ “ชีวาศรม” รีสอร์ตสุขภาพระดับโลก ได้พิสูจน์ให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นว่า ธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ การปรับปรุงอาคารให้ “เขียว” ขึ้น การบำบัดน้ำเสีย 100% และทางเลือกที่ยั่งยืนอื่นๆ มาตลอด 19 ปี

ดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/KvrCIm

 

4. มิตรผล จากของเหลือทิ้งสู่พลังงานทางเลือกอย่างยั่งยืน

10409553_594635404015465_1226780118745639101_nในอดีตชานอ้อยถือว่าเป็นของเหลือที่กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ ต้องกำจัดทิ้ง เช่นเดียวกับกากน้ำตาล แต่การตัดสินใจขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจไฟฟ้าเมื่อปี 2545 ชานอ้อยได้กลายมาเป็นวัตถุดิบสำคัญของโรงไฟฟ้าชีวมวล ขณะที่กากน้ำตาลก็ถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลในปี 2548 เมื่อบวกกับความใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม มิตรผลได้ทำให้อ้อยกลายเป็นวัตถุดิบของพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เคียงคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจน้ำตาล และเป็นเส้นทางการทำธุรกิจที่สร้างประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ดาวน์โหลดได้ที่ http://goo.gl/KvrCIm