Tag: กฎหมายโลกร้อน

เส้นทางสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ: บทเรียนจากเทศถึงไทย

/

การออกเดินบนเส้นทางสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำที่แท้จริงในความเห็นของผู้เขียน ต้องเริ่มต้นจากการหมั่นทบทวนประมาณการปล่อยคาร์บอนให้สมเหตุสมผล สะท้อนสภาพความเป็นจริงมากขึ้น ไม่เฉพาะแต่ภาคพลังงานแต่รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ ด้วย ควบคู่ไปกับการเริ่มออกแบบ ‘แผนการเปลี่ยนโครงสร้างพลังงาน’ ลดการใช้และการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ไม่หักดิบ ไม่ปฏิเสธทางเลือกใดๆ โดยเฉพาะทางเลือกที่ได้รับการพิสูจน์ทั่วโลกแล้วว่าคุ้มค่ามากในแง่ต้นทุนเทียบกับประโยชน์

หน้าที่ 1 จาก 11