Tag: การใช้น้ำ

วิกฤตสีฟ้า (2) – น้ำกับความเสี่ยงในภาคธุรกิจ

/

รายงานความเสี่ยงโลก พ.ศ. 2559 (The Global Risk Report 2016) ระบุว่า ‘วิกฤตสีฟ้า’ ติด 1 ใน 10 ความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้และจะสร้างผลกระทบมากที่สุดทั้งต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในอีก 10 ปีข้างหน้า น้ำยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของแทบทุกอุตสาหกรรมและยากที่จะหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทน ผู้บริหารและนักลงทุนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วิกฤตสีฟ้า (1) : ว่าด้วย น้ำ – อาหาร – พลังงาน

/

หากได้เคยเห็นภาพดวงดาวสีฟ้าท่ามกลางอวกาศสีดำมืด คงจะเข้าใจได้ไม่ยากว่าพื้นผิวโลกกว่าร้อยละ 70 ปกคลุมไปด้วยน้ำ ด้วยปริมาณที่มีมากมายมหาศาล หลายคนคงเคยร่ำเรียนว่าน้ำเป็นสินค้าไร้ราคา (Free Goods) ที่สามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัด แต่แนวคิดดังกล่าวอาจจะกลายเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้ว เพราะในปัจจุบันการขาดแคลนน้ำจนถึงระดับวิกฤตเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆ ที่ทั่วโลกเป็นกังวล

หน้าที่ 1 จาก 11