Tag: ทุนนิยม

หลีกหนีค่านิยมการทำงานแบบเสรีนิยมใหม่ สู่การเรียกร้องเพื่อลดเวลาการทำงาน

/

เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยโดนเพื่อนยกเลิกนัด หรือแผนการท่องเที่ยวล่มตั้งแต่ยังไม่เริ่ม เนื่องจากจำนวนคนที่สะดวกเข้าร่วมทริปมีน้อยเกินไป แตกต่างจากสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่อาจรวมกลุ่มไปไหนมาไหนกันคล่องตัวกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแต่ละคนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นตามวัย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว การเงิน การศึกษาต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องมีอาชีพ (ที่ทั้งชอบและใช่) เพื่อหาเงินเลี้ยงดูตนเอง (และผู้อื่น) แทนการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเช่นในวัยเด็ก

ทุนนิยม ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และการปลดปล่อยอย่างยั่งยืน

/

ปัจจุบันประเด็นเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกและต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งการถูกล่วงละเมิด การถูกทำร้ายร่างกาย การกดขี่ค่าแรง การถูกเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการถูกขับไล่ออกจากชุมชน ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันจึงมีขบวนการ “เฟมินิสต์” ที่ออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศให้กับผู้หญิงมากมาย

หน้าที่ 1 จาก 11