Tag: ประเทศไทย

ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในวิกฤติภูมิอากาศ?

/

หากคุณคิดว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมาไม่ถึงเมืองไทย คุณกำลังเข้าใจผิดครับ ประเทศไทยร้อนขึ้นมากในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเขตเมืองที่เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island) ส่วนในแง่ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่องที่น่ากังวลมากที่สุดคืออุทกภัยซึ่งประเทศไทยเสี่ยงเป็นอันดับที่ 9 ของโลก วิกฤติโควิด-19 คือโอกาสที่หลายประเทศใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น่าเสียดายที่ประเทศไทยเดินหน้าอย่างไร้ยุทธศาสตร์จึงทำให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

หน้าที่ 1 จาก 11