Tag: ปลาเป็ด

ประเทศไทย ทำไมจึงจำเป็นต้องมีโรงงานปลาป่น

/

อุตสาหกรรมปลาป่นเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคประมง เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารกุ้ง ที่มีปลาป่นเป็นส่วนประกอบสำคัญ และเป็นอุตสาหกรรมที่หลายคนมองว่ามีส่วนในการทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเลไทย แต่กระนั้นก็ตามโรงงานปลาป่นยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อประเทศไทยอย่างมาก ไม่เฉพาะต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น บทความนี้จะมาอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีโรงงานปลาป่น

สรุปผลการวิจัยและ Executive Summary: “ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมปลาป่น จ.สงขลา” (ภาษาไทย)

/

สรุปผลโครงการวิจัย “การจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการผลิตปลาป่นในจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนในการผลิต” เอกสารความยาว 25 หน้า

หน้าที่ 1 จาก 11