Tag: มายาคติพลังงาน

งานเสวนา “มองอนาคตพลังงานไทย – เราควรถกกันเรื่องอะไร?” และเปิดตัวหนังสือ “มายาคติพลังงาน”

/

งานเสวนาในครั้งนี้ คือการร่วมมือกันหลายภาคส่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความท้าทาย พร้อมกับพูดคุยถกเถียงในประเด็นพลังงานที่ยั่งยืนในสังคมไทย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “มายาคติพลังงาน”

/

มายาคติพลังงาน เขียนโดย สฤณี อาชวานันทกุล ณัฐเมธี สัยเวช และ สุณีย์ ม่วงเจริญ สนับสนุนทุนจัดพิมพ์โดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)

หน้าที่ 1 จาก 11