Tag: หนี้ที่เป็นธรรม

สรุปผลการวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่รับผิดชอบ สำหรับลูกค้ารายย่อย”

/

หนังสือเล่มนี้เป็น “ฉบับย่อ” ของรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “กลไกการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินและนวัตกรรมทางการเงินที่รับผิดชอบต่อลูกค้ารายย่อย” จัดทำโดยคณะวิจัยจากบริษัท ป่าสาละ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนโดย มูลนิธิมั่นพัฒนา จัดทำรูปเล่มและภาพประกอบโดย ทีมงาน way magazine

“หนี้ที่เป็นธรรม” กับความรับผิดชอบของเจ้าหนี้

/

คงไม่มีใครอยากเป็นหนี้ ไม่ว่าจะกู้เงินไม่กี่พันบาทจากเพื่อน บากหน้าไปยืมญาติ หรือบากบั่นดั้นด้นไปกรอกแบบฟอร์มกองโตเพื่อกู้เงินซื้อบ้านก็ตาม เมื่อเราเป็นหนี้ เราย่อมตกอยู่ในสถานะของ “ลูกหนี้” และในเมื่อเรารู้สึกว่าการผ่อนชำระหนี้ให้ตรงเวลาคือ “หน้าที่” เราก็มักจะก้มหน้าก้มตาพยายามผ่อนชำระให้ครบจำนวนและตรงเวลา โดยไม่แม้แต่จะนึกถึง “ความเป็นธรรม” ของหนี้

หน้าที่ 1 จาก 11