Tag: อำพลฟูดส์

สไลด์ประกอบการเสวนา “ถอดบทเรียน ธุรกิจเขียว…ไทย ปีที่ 2″

/

สไลด์จากงานเสวนา “ถอดบทเรียน ธุรกิจเขียว…ไทย ปีที่ 2″ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 จากกรณีศึกษาบริษัทไทย 4 บริษัท 4 ธุรกิจ ที่ใช้ความ “เขียว” ทั้งในมิติ “นวัตกรรม” (innovation) และ “ผลิตภาพ” (productivity) (ปัญญ์ปุริ เอสซีจีลำปาง เลมอนฟาร์มและอำพลฟูดส์) เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์เชิงนโยบาย

กรณีศึกษาถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย#8: อำพลฟูดส์

/

อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง ใส่นวัตกรรมเขียว แปลงขยะเป็นความยั่งยืน – บริษัทใช้นวัตกรรมเขียวต่างๆ มากมายสามารถช่วยเปลี่ยนของเสียที่บริษัทเคยมองว่าเป็นขยะให้กลายเป็นความยั่งยืนได้ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหากับชุมชนรอบๆ โรงงานแล้ว และยังช่วยเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับบริษัทได้อีกด้วย จนกลายเป็นวิถีการทำธุรกิจที่ยั่งยืนสไตล์อำพลฟูดส์ที่น่าศึกษา

หน้าที่ 1 จาก 11