Tag: ampol foods

กรณีศึกษาถอดบทเรียนธุรกิจเขียว…ไทย#8: อำพลฟูดส์

/

อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง ใส่นวัตกรรมเขียว แปลงขยะเป็นความยั่งยืน – บริษัทใช้นวัตกรรมเขียวต่างๆ มากมายสามารถช่วยเปลี่ยนของเสียที่บริษัทเคยมองว่าเป็นขยะให้กลายเป็นความยั่งยืนได้ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหากับชุมชนรอบๆ โรงงานแล้ว และยังช่วยเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับบริษัทได้อีกด้วย จนกลายเป็นวิถีการทำธุรกิจที่ยั่งยืนสไตล์อำพลฟูดส์ที่น่าศึกษา

หน้าที่ 1 จาก 11