Tag: dream job

ความฝัน ความจริง ความเป็นไปได้ กับอาชีพที่คาดหวังของเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบัน

/

เสียงกริ่งดังกังวาลบ่งบอกถึงเวลาเริ่มเรียน เสียงแสนเจี๊ยวจ๊าวค่อย ๆ เบาลง ครูเตรียมเอกสารประกอบการสอนพร้อมกล่าวทักทาย “เมื่อโตขึ้น นักเรียนอยากเป็นอะไร” คำถามยอดฮิตที่เด็ก ๆ ต้องทบทวนเพื่อหาคำตอบตลอดช่วงชีวิต นับแต่ประถมวัย มัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา…คำตอบของเด็กเกือบ 20 ปีก่อนจะแตกต่างกับเด็กยุคปัจจุบัน ที่อยู่ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหรือไม่?

หน้าที่ 1 จาก 11