Tag: Fairtrade

zarian_cover

กรณีศึกษา#10 บริษัท ซาเรี่ยน จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ด้วยแรงกดดันจากลูกค้า ซาเรี่ยน ผู้ผลิตจิวเวลรี่ชั้นสูงให้กับแบรนด์ทั่วโลกจึงต้องเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืน แม้ว่าจะมีข้อสงสัยว่า “ความยั่งยืน” นั้นเป็นแค่เครื่องมือทางการตลาดหรือการกีดกันทางการค้า แต่บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารพนักงานด้วย “ใจ” มากกว่าการใช้มาตรฐาน ดูแลพนักงานให้กินดี อยู่ดี และมีความสุขมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมาช่วยส่งผลให้ธุรกิจดำเนินไปได้ดี และรักษาช่างฝีมือให้อยู่ด้วยกันได้นับสิบปี ท่ามกลางตลาดแรงงานที่แข่งขันสูงมาก

Ecolabel – เขียวติดป้าย

/

ในฐานะผู้บริโภค คงเป็นเรื่องยากที่จะรับรู้ปัญหาในห่วงโซ่อุปทานอันยาวเหยียดของเสื้อผ้าที่หรืออาหาร และ คงไม่น่าสนุกนัก หากขณะช้อปปิ้งสิ้นค้าในโมเดิร์นเทรดทุกชิ้น เราจำเป็นต้องค้นข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวมีข่าวผลกระทบเชิงลบหรือไม่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรก็สร้าง ‘ทางออก’ ที่เปรียบเสมือนข้อมูลยืนยันกับผู้บริโภคว่าสินค้าที่กำลังเลือกซื้ออยู่นั้น ‘มีความรับผิดชอบ’ โดยย่นย่อข้อมูลข่าวสารมาในรูปแบบตราสัญลักษณ์บนสินค้าหรือที่รู้จักกันในชื่อ Ecolabel

หน้าที่ 1 จาก 11