Tag: fairtrade jewelry

zarian_cover

กรณีศึกษา#10 บริษัท ซาเรี่ยน จำกัด – การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ด้วยแรงกดดันจากลูกค้า ซาเรี่ยน ผู้ผลิตจิวเวลรี่ชั้นสูงให้กับแบรนด์ทั่วโลกจึงต้องเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืน แม้ว่าจะมีข้อสงสัยว่า “ความยั่งยืน” นั้นเป็นแค่เครื่องมือทางการตลาดหรือการกีดกันทางการค้า แต่บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารพนักงานด้วย “ใจ” มากกว่าการใช้มาตรฐาน ดูแลพนักงานให้กินดี อยู่ดี และมีความสุขมากกว่า ซึ่งที่ผ่านมาช่วยส่งผลให้ธุรกิจดำเนินไปได้ดี และรักษาช่างฝีมือให้อยู่ด้วยกันได้นับสิบปี ท่ามกลางตลาดแรงงานที่แข่งขันสูงมาก

หน้าที่ 1 จาก 11