Tag: opendream

opd_cover

กรณีศึกษา#3 – บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด การบริหารทรัพยากรบุคคลของเอสเอ็มอีในประเทศไทย ที่มีวิธีคิด นโยบายและวิถีปฏิบัติด้านความยั่งยืน

/

ด้วยการแข่งขันสูงและการทุ่มซื้อแรงงานในตลาดไอที โอเพ่นดรีมจึงไม่สามารถสรรหาแต่โปรแกรมเมอร์หรือดีไซเนอร์ที่มีใจในด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทจึงสอดแทรกเนื้อหาด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมผ่านการทำงานในแต่ละชิ้น เพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้น และในท้ายสุดก็ทำให้เป้าหมายทางสังคมเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้พนักงานหลายคนอยู่กับบริษัทมายาวนาน

หน้าที่ 1 จาก 11