Tag: sustainable banking

Infographic: ปลุกมนุษย์ป้าในตัวคุณ ธนาคารไม่มีสิทธิ์บิดเบือนข้อมูลเพื่อขายพ่วง

/

เคยไหมที่คุณเดินเข้าธนาคารไปเพื่อขอสินเชื่อกู้เงินหรือขอทำบัตรเดบิต แต่นายแบงค์เขาว่า ‘อ๊า…อย่างนี้ต้องทำประกันคู่ไปด้วยนะคร๊าบ’ #แบบนี้ก็ได้เหรอ?

“เหตุผลทางธุรกิจ” ของวิถี “ธนาคารที่ยั่งยืน”

/

“การธนาคารที่ยั่งยืน” คืออะไร เหตุใดผู้ว่าฯ แบงก์ชาติจึงมองว่าธนาคารต่างๆ ในอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญ ทำแล้วธนาคารจะได้ประโยชน์ทางธุรกิจอะไรบ้าง ? หาคำตอบได้ในบทความนี้

โครงการวิจัย “การจัดทำและเผยแพร่ชุดงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ‘การธนาคารที่ยั่งยืน'”

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิมั่นพัฒนา ให้ดำเนินโครงการวิจัย “”การจัดทำและเผยแพร่ชุดงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนา “การธนาคารที่ยั่งยืน””” ระยะเวลา 36 เดือน จุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการนี้จะมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่สังเคราะห์ได้จากการวิเคราะห์/การวิจัยในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากระบวนการสร้างการธนาคารที่ยั่งยืนเป็นหลัก โดยมุ่งหวังผลต่อเนื่องว่าหากเกิดชุดองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนถกเถียงในเวทีสาธารณะต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นการธนาคารที่ยั่งยืน จะเป็นประโยชน์ในการก่อให้เกิดแรงผลักดัน การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเครือข่ายที่สนับสนุนวิถีการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป

ความยั่งยืน (ฉบับย่นย่อ) – ว่าด้วยทุนนิยม สังคม สิ่งแวดล้อม และธุรกิจสมัยใหม่

/

ในแต่ละวัน คุณได้เห็นหรือได้ยินคำว่า “ความยั่งยืน” กี่ครั้ง แล้วเราเข้าใจความหมายของ “ความยั่งยืน” ถูกต้องแล้วหรือยัง ป่าสาละชวนมาคุยกับสองผู้ก่อตั้งบริษัทป่าสาละ สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ เพื่อคลายข้อสงสัยในประเด็นด้านความยั่งยืน

งานสัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand)

/

บริษัท ป่าสาละ ได้จัดงานสัมมนา “การธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (Sustainable Banking Thailand) ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ชมวิดีโอและดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย และสไลด์ได้ที่นี่

โครงการจัดทำรายงานและสร้างเครือข่าย Sustainable Banking Thailand

/

บริษัท ป่าสาละ จำกัด โดยการสนับสนุนจาก Rockefeller Foundation จัดทำรายงานวิจัยเรื่อง “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในระดับผู้ดำเนินนโยบาย นักการเงิน ธุรกิจการธนาคาร และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายอื่นๆ ในสังคมไทย ถึงความสำคัญของวิถี “การธนาคารที่ยั่งยืน” และจัดตั้ง “เครือข่ายการธนาคารไทยที่ยั่งยืน” (Sustainable Banking Thailand Network)

สไลด์ประกอบงานแถลงผลการวิจัย “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย”

/

สถาบันการเงินมีบทบาทที่สำคัญอย่างไรในยุคแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และประโยชน์ทางธุรกิจของ “ธนาคารที่ยั่งยืน” คืออะไร

บทสรุปผู้บริหาร “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” (ภาษาไทย & English)

/

บทสรุปผู้บริหารจากรายงานวิจัยเรื่อง “เหตุผลทางธุรกิจของการธนาคารที่ยั่งยืนในประเทศไทย” ครอบคลุมถึงความหมายของการธนาคารที่ยั่งยืน เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้าธุรกิจอย่างรับผิดชอบในไทย เหตุผลทางธุรกิจของการปล่อยสินเชื่อลูกค้ารายย่อยอย่างรับผิดชอบในไทยและเหตุผลทางธุรกิจของการขยายการเข้าถึงบริการในระบบในไทย

หน้าที่ 2 จาก 212